App违法违规收集使用个人信息自评估指南

2019-03-01 来源:

App违法违规收集使用个人信息自评估指南

   App专项治理工作组制定了“App违法违规收集使用个人信息自评估指南”,App运营者可参照指南对其收集使用个人信息的情况进行自查自纠,主动提升个人信息保护水平。

clip_image002.jpg

clip_image004.jpg

clip_image006.jpg

clip_image008.jpg

clip_image010.jpg

clip_image012.jpg

clip_image014.jpg

 

相关附件:

App自评估指南.pdf